بررسی تاریخ سینما (دوره ششم)

بررسی تاریخ سینما (دوره ششم)

180 دقیقه

دسته بندی: باشگاه مخاطبان

هر دوشنبه . پردیس سینمایی گلستان . سالن 3

با حضور رضا زمانی

توضیحات

بخش نخست : سینمای سورئال

بخش دوم: سینماهای مهم پس از جنگ جهانی دوم (ژاپن)

 

سانس ها و مکان های برگزاری

دوشنبه 7 اسفند
۱۷:۴۵
سانشوی مباشر از سینمای ژاپن
15000 تومان
خرید بلیت