جدول اکران فیلم سینما

به آگاهی می رساند مجموعه سینمایی هنرشهرآفتاب از چهارشنبه 29 آبان آماده خدمات رسانی به مخاطبان گرامی می باشد

به آگاهی می رساند مجموعه سینمایی هنرشهرآفتاب از چهارشنبه 29 آبان آماده خدمات رسانی به مخاطبان گرامی می باشد

 

به آگاهی می رساند سینما فرهنگ از پنجشنبه 30 آبان پذیرای مخاطبان گرامی خواهد بود

به آگاهی می رساند سینما فرهنگ از پنجشنبه 30 آبان پذیرای مخاطبان گرامی خواهد بود

 

به آگاهی می رساند پردیس سینمایی گلستان از پنجشنبه 30 آبان آماده خدمات رسانی به مخاطبان گرامی می باشد

به آگاهی می رساند پردیس سینمایی گلستان از پنجشنبه 30 آبان آماده خدمات رسانی به مخاطبان گرامی می باشد