شرایط شرکت در پیش بینی

  • جهت شرکت در پیش بینی نتیجه هر بازی، بایستی دست کم یک بلیت از همان بازی را خریداری کرده باشید.
  • به تعداد بلیت های خریداری شده از هر بازی، امکان ثبت پیش بینی برای خریدار بلیت وجود دارد.
  • قبل از اقدام به ثبت پیش بینی، حتماً باید به سایت لاگین (ورود) کنید.

ساعت: ۱۹:۳۰ A

روسیه روسیه روسیه
عربستان عربستان عربستان
خرید بلیت
ساعت: ۱۶:۳۰ A

مصر مصر مصر
اروگوئه اروگوئه اروگوئه
خرید بلیت
ساعت: ۱۹:۳۰ B

مراکش مراکش مراکش
ایران ایران ایران
خرید بلیت
ساعت: ۲۲:۳۰ B

پرتغال پرتغال پرتغال
اسپانیا اسپانیا اسپانیا
خرید بلیت
ساعت: ۱۴:۳۰ C

فرانسه فرانسه فرانسه
استرالیا استرالیا استرالیا
خرید بلیت
ساعت: ۱۷:۳۰ D

آرژانتین آرژانتین آرژانتین
ایسلند ایسلند ایسلند
خرید بلیت
ساعت: ۲۰:۳۰ C

پرو پرو پرو
دانمارک دانمارک دانمارک
خرید بلیت
ساعت: ۲۳:۳۰ D

کرواسی کرواسی کرواسی
نیجریه نیجریه نیجریه
خرید بلیت
ساعت: ۱۶:۳۰ E

کاستاریکا کاستاریکا کاستاریکا
صربستان صربستان صربستان
خرید بلیت
ساعت: ۱۹:۳۰ F

آلمان آلمان آلمان
مکزیک مکزیک مکزیک
خرید بلیت
ساعت: ۲۲:۳۰ E

برزیل برزیل برزیل
سوییس سوییس سوییس
خرید بلیت
ساعت: ۱۶:۳۰ F

سوئد سوئد سوئد
کره جنوبی کره جنوبی کره جنوبی
خرید بلیت
ساعت: ۱۹:۳۰ G

بلژیک بلژیک بلژیک
پاناما پاناما پاناما
خرید بلیت
ساعت: ۲۲:۳۰ G

تونس تونس تونس
انگلیس انگلیس انگلیس
خرید بلیت
ساعت: ۱۶:۳۰ H

کلمبیا کلمبیا کلمبیا
ژاپن ژاپن ژاپن
خرید بلیت
ساعت: ۱۹:۳۰ H

لهستان لهستان لهستان
سنگال سنگال سنگال
خرید بلیت
ساعت: ۲۲:۳۰ A

روسیه روسیه روسیه
مصر مصر مصر
خرید بلیت
ساعت: ۱۹:۳۰ A

اروگوئه اروگوئه اروگوئه
عربستان عربستان عربستان
خرید بلیت
ساعت: ۱۶:۳۰ B

پرتغال پرتغال پرتغال
مراکش مراکش مراکش
خرید بلیت
ساعت: ۲۲:۳۰ A

ایران ایران ایران
اسپانیا اسپانیا اسپانیا
خرید بلیت
ساعت: ۱۶:۳۰ C

دانمارک دانمارک دانمارک
استرالیا استرالیا استرالیا
خرید بلیت
ساعت: ۱۹:۳۰ C

فرانسه فرانسه فرانسه
پرو پرو پرو
خرید بلیت
ساعت: ۲۲:۳۰ D

آرژانتین آرژانتین آرژانتین
کرواسی کرواسی کرواسی
خرید بلیت
ساعت: ۱۶:۳۰ E

برزیل برزیل برزیل
کاستاریکا کاستاریکا کاستاریکا
خرید بلیت
ساعت: ۱۹:۳۰ D

نیجریه نیجریه نیجریه
ایسلند ایسلند ایسلند
خرید بلیت
ساعت: ۲۲:۳۰ E

صربستان صربستان صربستان
سوییس سوییس سوییس
خرید بلیت
ساعت: ۱۶:۳۰ G

بلژیک بلژیک بلژیک
تونس تونس تونس
خرید بلیت
ساعت: ۱۹:۳۰ F

کره جنوبی کره جنوبی کره جنوبی
مکزیک مکزیک مکزیک
خرید بلیت
ساعت: ۲۲:۳۰ F

آلمان آلمان آلمان
سوئد سوئد سوئد
خرید بلیت
ساعت: ۱۶:۳۰ G

انگلیس انگلیس انگلیس
پاناما پاناما پاناما
خرید بلیت
ساعت: ۱۹:۳۰ H

ژاپن ژاپن ژاپن
سنگال سنگال سنگال
خرید بلیت
ساعت: ۲۲:۳۰ H

لهستان لهستان لهستان
کلمبیا کلمبیا کلمبیا
خرید بلیت
ساعت: ۱۸:۳۰ A

اروگوئه اروگوئه اروگوئه
روسیه روسیه روسیه
خرید بلیت
ساعت: ۱۸:۳۰ A

عربستان عربستان عربستان
مصر مصر مصر
خرید بلیت
ساعت: ۴:۳۰ B

اسپانیا اسپانیا اسپانیا
مراکش مراکش مراکش
خرید بلیت
ساعت: ۲۲:۳۰ B

ایران ایران ایران
پرتغال پرتغال پرتغال
خرید بلیت
ساعت: ۱۸:۳۰ C

دانمارک دانمارک دانمارک
فرانسه فرانسه فرانسه
خرید بلیت
ساعت: ۱۸:۳۰ C

استرالیا استرالیا استرالیا
پرو پرو پرو
خرید بلیت
ساعت: ۲۲:۳۰ D

نیجریه نیجریه نیجریه
آرژانتین آرژانتین آرژانتین
خرید بلیت
ساعت: ۲۲:۳۰ D

ایسلند ایسلند ایسلند
کرواسی کرواسی کرواسی
خرید بلیت
ساعت: ۱۸:۳۰ F

مکزیک مکزیک مکزیک
سوئد سوئد سوئد
خرید بلیت
ساعت: ۱۸:۳۰ F

کره جنوبی کره جنوبی کره جنوبی
آلمان آلمان آلمان
خرید بلیت
ساعت: ۲۲:۳۰ E

صربستان صربستان صربستان
برزیل برزیل برزیل
خرید بلیت
ساعت: ۲۲:۳۰ E

سوییس سوییس سوییس
کاستاریکا کاستاریکا کاستاریکا
خرید بلیت
ساعت: ۱۸:۳۰ H

سنگال سنگال سنگال
کلمبیا کلمبیا کلمبیا
خرید بلیت
ساعت: ۱۸:۳۰ H

ژاپن ژاپن ژاپن
لهستان لهستان لهستان
خرید بلیت
ساعت: ۲۲:۳۰ G

انگلیس انگلیس انگلیس
بلژیک بلژیک بلژیک
خرید بلیت
ساعت: ۲۲:۳۰ G

پاناما پاناما پاناما
تونس تونس تونس
خرید بلیت
ساعت: ۱۸:۳۰ یک هشتم

فرانسه فرانسه فرانسه
آرژانتین آرژانتین آرژانتین
خرید بلیت
ساعت: ۲۲:۳۰ یک هشتم

اروگوئه اروگوئه اروگوئه
پرتغال پرتغال پرتغال
ساعت: ۱۸:۳۰ یک هشتم

اسپانیا اسپانیا اسپانیا
روسیه روسیه روسیه
ساعت: ۲۲:۳۰ یک هشتم

کرواسی کرواسی کرواسی
دانمارک دانمارک دانمارک
ساعت: ۱۸:۳۰ یک هشتم

برزیل برزیل برزیل
مکزیک مکزیک مکزیک
ساعت: ۲۲:۳۰ یک هشتم

بلژیک بلژیک بلژیک
ژاپن ژاپن ژاپن
ساعت: ۱۸:۳۰ یک هشتم

سوئد سوئد سوئد
سوییس سوییس سوییس
ساعت: ۲۲:۳۰ یک هشتم

کلمبیا کلمبیا کلمبیا
انگلیس انگلیس انگلیس
ساعت: ۲۲:۳۰ نیمه نهایی

فرانسه فرانسه فرانسه
بلژیک بلژیک بلژیک
ساعت: ۲۲:۳۰ نیمه نهایی

کرواسی کرواسی کرواسی
انگلیس انگلیس انگلیس
ساعت: ۱۸:۳۰ رده بندی

انگلیس انگلیس انگلیس
بلژیک بلژیک بلژیک
ساعت: ۱۹:۳۰ فینال

فرانسه فرانسه فرانسه
کرواسی کرواسی کرواسی
خرید بلیت
بالا